VISIE: Groepspraktijk 'Kind en Beweging'

motoriek kinderen, peuters, baby's, leren stappen
motoriek bewegen kinderen

Onze werking steunt op een aantal belangrijke pijlers namelijk:

Samenwerking: samen weten we meer dan alleen. Dit is dan ook de reden waarom we als gespecialiseerde kinesitherapeuten voor kinderen willen samenwerken in een groepspraktijk. Dat geeft ons de kans om te overleggen en samen te zoeken naar de beste therapie voor uw kind. Het samenwerken met ouders zien wij als een noodzaak en een absolute vereiste om je kind goed te kunnen behandelen. We werken volledig onafhankelijk maar werken ook samen met andere begeleidend diensten zoals scholen, thuisbegeleidingsdiensten, doorverwijzers, artsen, referentiecentra, centrum voor ontwikkelingsstoorinssen en clb’s. We zijn een stageplaats van Revaki Ugent.

Ouderparticipatie: bij jonge kinderen is het zeer belangrijk om als ouder betrokken te worden in het therapeutisch proces van uw kind. We vinden het dan ook belangrijk om met de ouders samen te werken. We gaan samenop zoek naar manieren om de mogelijkheden van een kind zo goed mogelijk te benutten. Ook de inbreng van het kind zelf vinden we erg belangrijk.

Deskundigheid: we zijn allen gespecialiseerde kinesitherapeuten voor kinderen met ervaring. We hebben allen een Bobath opleiding gevolgd en wonen geregeld cursussen, congressen en studiedagen bij in binnen en buitenland. Daarnaast hebben we maandelijkse bijeenkomsten om ervaringen uit te wisselen. Regelmatig organiseren we interne studiedagen. Verschillende therapeuten van Kind en Beweging geven cursussen aan externe therapeuten, kinderverzorgsters, onthaalouders.

Onafhankelijkheid: we werken graag en vaak samen met andere personen en diensten maar blijven volledig onafhankelijk en blijven uw belangen behartigen.

Flexibiliteit: we zoeken samen met u en uw kind naar de best mogelijke weg…..

Alle therapeuten zijn geconventioneerd. De tarieven liggen hierdoor vast in de nomenclatuur van het RIZIV.